Polisi Preifatrwydd ar gyfer gwefan Anheddau Cyf www.anheddau.co.uk


Mae’n bosibl y bydd Anheddau Cyf yn casglu gwybodaeth gan ymwelwyr â’r wefan hon, yn enwedig os byddwch y llenwi ymholiad ‘cysylltu â ni’.


Dim ond i ymateb i ymholiadau ac i fonitro’r modd y caiff y wefan ei defnyddio y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio.


Mae gwybodaeth a ddaw i ni fel rhan o ymholiad yn cael ei chadw er mwyn

delio â’r ymholiad yn unig.


Drwy lenwi’r ffurflen, rydych yn cytuno’n wirfoddol i roi eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn i ni.


Pan fydd data personol yn cael ei gasglu drwy’r ffurflen ‘cysylltu â ni’, bydd data o’r fath yn cael ei defnyddio ar gyfer y dibenion a nodir ar y ffurflen yn unig, ac ni fydd yn cael ei werthu i drydydd partïon.


Bydd Anheddau Cyf yn gyfrifol am ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wybodaeth a gawn drwy eich defnydd chi o’n gwefan.


Yn syml, bydd Anheddau yn defnyddio’r data a roddwch i ni er mwyn ymateb i’ch ymholiad yn unig.