CROESO I ANHEDDAU CYF

Ymroddi – Galluogi – Rhagori

Disgrifiad: Sefydlwyd Anheddau yn 1990 fel sefydliad elusennol dielw sy’n galluogi oedolion ag anghenion cymorth i fyw bywydau llawn yng Nghymru.

Cenhadaeth:Mae Anheddau wedi ymrwymo i roi cymorth o’r safon uchaf.

I wneud hyn, rydym yn gwneud llawer o bethau gwahanol:

  • Hybu annibyniaeth ac amddiffyn hawliau pobl.
  • Galluogi pobl i gaffael a gwella eu sgiliau ac ansawdd bywyd.
  • Gweithio gyda sefydliadau eraill sy’n rhannu athroniaeth Anheddau er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i bobl.
  • Ymrwymo i ddarparu cyfleoedd priodol ar gyfer dysgu gydol oes a datblygu i weithlu amrywiol er mwyn eu galluogi i ragori yn eu swyddi.
  • Dilyn arferion teg a chyson o ran cyflogaeth.

logos

cssiw

a-logo2